Združenie

www.viahistorica.sk

Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica Vám ponúka štylizovanú hodinu dejepisu určenú pre základné a stredné školy

 

via-historica